Ing. arch. et Ing. Tomáš Kupka

1990- narozen v Ostravě
2010 - 2014- studium Bc. programu na FAST VŠB-TUO obor Architektura
2014 - 2016- studium Mgr. programu FAST VŠB-TUO obor Městské inženýrství
2015 - 2017- studium Mgr. programu na FA VUT Brno

Architekturu chápu jako službu veřejnosti a to v tom smyslu, že by měl architekt prostor vytvářet vždy dle potřeb a požadavků jeho uživatelů a součinně přihlížet k vazbám širšího kontextu místa a jeho okolí. Proto se vždy snažím požadavky klienta začlenit do celkové kompozice tak, aby tvořily jeden harmonizační celek.

Co Vám mohu nabídnout:

Vypracování architektonických studií
Kompletní dokumentace daného zadání v rozsahu požadavků klienta.

Zpracování územních studií/zastavovacích plánů atp.
Analytický rozbor řešeného území na nějž navazuje urbanistické řešení.

Návrh interiérů
Komplexní návrh interiérového řešení včetně stavebních úprav.

Realizace interiérů
​​​​​​​Koresponduji portfoliem zaběhlých a roky prověřených dodavatelů, na které vím, že se v případě potřeby mohu obrátit a doporučit je svým klientům.

Tomáš Kupka​​​​​​​

KONTAKT

Tř. Kosmonautů, Olomouc 77900

tkarch@tkarch.cz

+420 775 658 772


Instagram    Facebook​​​​​​​