Rekonstrukce RD

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2018

Zastavěná plocha: 180 m2

Podlahová plocha: 380 m2

Místo: Praha

 

Architektonické řešení

Koncept rekonstrukce objektu rodinného domu vychází z respektu k historickému vzhledu stavby směrem do ulice. V souvislosti s tím zde dochází pouze k drobným změnám, a to jen v úrovni střešní roviny. Jedná se o zrušení stávajicích střešních oken a jejich nahrazení o okna nová, jež mají i novou pozici.

Ze strany do zahrady má v současnosti objekt poměrně moderní charakter, na což navazuje i projekt. Dochází zde k několika přístavbám. První z nich se týká podzemního podlaží, které je díky terennímu charakteru daného území ze strany ulice pod úrovní terénu, ale ze strany zahrady je kompletně nad úrovní. V návaznosti na tento fakt zde vzniká přístavba s funkcí zasedací místnosti. Jelikož je z přístavby příjemný výhled do zahrady, je její čelní strana velkoryse otevřena. Přístavba má v návaznosti na moderní vzhled zahradní fasády kubický charakter a bude mít rovněž i funkci obytné terasy, která bude přístupná z bytu v prvním nadzemním podlaží. Terasa bude dispoovat mechanickou pergolou.

Dalším výrazným zásahem je změna severní části střechy. Zařezává se do ní hranol, který zvyšuje kapacitu plnohodnotného obytného prostoru krovu. Hranol bude mít funkci obytné kuchyně, jež bude široce otevřena do zahrady. Hranol má přesah přes původní nosné konstrukce, aby došlo k lepšímu optickému rozdělení jednotlivých konstrukcí a tím bylo docíleno členitějšího charakteru stavby. Díky výhledu, který severní strana poskytuje, byla i na střeše hranolu zřízena terasa přístupná ze schodišťového protoru, který byl pro tyto potřeby navýšen.

Členitost severní strany posiluje i odlišný typ materiálu fasády obou vystupujících konstrukcí. Aby bylo docíleno zcela jasného kontrastu byl jako materiál pro obklad zvolen corten.

Dispoziční řešení se snaží o sjednocení stávajícího stavu objektu s novými požadavky investora na funkci jednotlivých podlaží. V podzemním podlaží tak vzniká kancelářské zázemí se dvěma kancelářemi, dvěma zasedacími místnostmi a sklady. V prvním nadzemním podlaží je zachována obytná funkce a došlo pouze k sjednocení dvou místností v severní části objektu, kde tak vznikne obytná kuchyň. V podkroví vzniká nová bytová jednotka čítající obytnou kuchyň, ložnici, nadstandardní sociální zázemí a šatnu.

Spolupráce: Ing. arch. O. Kálnássy