Letní kino a divadlo na vodě

Koncepční řešení oživení severní hráze Novomlýnské dolní nádrže

 

Studie: 2016

Zastavěná plocha: 56,2 m2

Místo: Strachotín

 

Architektonické řešení

Jižní hrana severní hráze dolní Novomlýnské nádrže má kaskádovitý průřez, čímž samovolně vytváří strukturu hlediště. Již samotný výhled na Pálavu je tu znamenitý, ale pro náročného diváka může časem ztratit své kouzlo. Aby se sem lidé vraceli i nadále, potřebovalo toto místo nějakou atrakci, která by je sem opět přitáhla. Tento fakt mě inspiroval k vytvoření plovoucího letního divadla/kina. Vzhledem k tomu, že tato konstrukce bude mít čistě sezónní charakter, přišlo mi vhodné ji udělat mobilní, což vedlo k umístění divadla na ponton. Tím by mohla vzniknout skutečná turistická atrakce, která je u nás ojedinělá. Její použití se přitom dá uplatnit jak přes den, tak v noci. Mohly by se zde pořádat i divadelní večery nebo slavnosti, což by mělo přitáhnout návštěvníky do Strachotína i večer, a tak podpořit poskytovatele ubytování v obci. V první fázi by mělo vzniknout pouze kino, jehož plovák má rámový a ne obdélníkový půdorys, čímž se stává levnější a jednodušší pro výrobu.

V případě zájmu ze stran veřejnosti bude konstrukce doplněna na obdélník, a tím vznikne divadlo.