Hotel Flora - Lobby

Hotel Flora - Lobby

Architektonická studie přestavby vstupního lobby

 

Studie: 2023

Zastavěná plocha: 456,3 m2

Podlahová plocha: 584,7 m2

Místo: Olomouc

 

Architektonické řešení

Jedná se o kompletní přestavbu vstupní části hotelu Flora v Olomouci. Projekt má za cíl vytvořit naprosto odlišný prostor, přičemž musí respektovat některé danosti, které jsou neměnné. Příkladem je pozice baru a recepce, které jsou z provozních a technických důvodů de facto nehybné. Tato nehybnost však nestála v cestě k jejich přeskupení a vytvoření nového a efektivnějšího přístupu v rámci využitelnosti. Mezi nově vzniklé atributy tohoto prostoru patří hotelový obchod, který vznikl v prostoru za barem a executive lounge, jež vznikl probouráním salonku a jeho následnou úpravou.

Jednou z hlavních změn je vybourání SDK stropu nad současným barem a nahrazení tohoto prvku novým mřížovým podhledem v černé barvě, který má vytvořit vzdušnou alternativu klasickým podhledům. Tento typ podhledu byl zvolen jako odkaz na vnější vzhled hotelu, který pro příchozího návštěvníka rovněž působí jasným a čitelným rastrem. Díky této úpravě dojde k navýšení užitnosti současného světlíku, který se u baru nachází, ale ve svém původním konceptu byl takřka neviditelný. V novém návrhu se z něj stává těžiště baru, který byl vysunut směrem kupředu, aby vítal návštěvníky. Jak už bylo naznačeno, bar se dle návrhu stává stěžejním prostorem celého interiéru a dalším prvkem, který by tomu měl dále dopomoci je užití akustických podhledových panelů, ty by měli sloužit k jasnému vymezení tohoto prostoru a zároveň mu svou funkcí i dopomoci k příjemné akustice, což by se mělo odrazit do pohody celého prostředí. Další změnou v rámci stropní konstrukce je laťový podhled nad recepcí, který je snížený tak, aby jasně vymezil úsek recepce a prostor byl takto lépe čitelnější. Vzhledem k ruchu, který recepce ze své podstaty působí je do ní integrována akustický textilní stěna,, která by tento negativní vliv měla pomoci eliminovat. Stejná stěna je užita i u restaurační části lobby.

Obchod za barem je vymezen skleněnými stěnami, tak aby prostor působil co možná nejvíce vzdušně a otevřeně. Toto řešení zároveň zvyšuje atraktivitu a viditelnost samotného obchodu a ten se tak stává zajímavějším pro své případné návštěvníky.

Dalším výrazným prvkem v rámci tohoto bloku je velkoformátový světelný obraz, florálního motivu, který bude zdobit stěnu naproti recepce. Výhodou tohoto obrazu je možnost nastavení intenzity jeho záření, což se příznivě bude odrážet na nastavení atmosféry celého interiéru.

Poslední výraznou změnou je instalace nového krbu, který by měl navodit příjemnou atmosféru. Krb je umístěn v centrální části prostoru, takže je dobře viditelný jako pro nově příchozí, tak i pro návštěvníky co jsou z pokojů dolů a zároveň je dobře viditelný i ze všech sedacích míst.

Co se týče materiálů, tak návrh pracuje s několika hlavními typy, které se opakují v různých konstrukcích tak, aby interiér působil jednotným dojmem. Jedná se o dřevěné obklady na stěnách, dále černý rastrový strop, antracitové ocelové konstrukce a strukturovanou italskou dlažbu, která by svou plastičností měla vytvořit nezaměnitelný dojem.