Arrows, Envelopa Olomouc

Architektonická studie interiéru kancelářských prostor

 

Studie: 2021

Realizace: 2023

Podlahová plocha: 550,0 m2

Místo: Olomouc

Již při první prohlídce celého patra ve stupni hrubé stavby bylo víc než jasné, že hlavním
výrazovým prostředkem, který se bude promítat napříč celým návrhem, bude nádherný výhled,
jehož hlavními dominantami jsou historické centrum města Olomouc a jeho katedrála sv.
Václava, které v Olomouci nikdo neřekne jinak než dóm.
Návrh tedy vycházel z ideje každou místnost uchopit jako kukátko, které bude poskytovat
scenérii Olomouce, která se v průběhu roku obměňuje.
Hlavním bodem zadání investora bylo vytvoření velkorysé vstupní části označené jako lobby. Ta
musela obsáhnout recepci, bar, místa pro čekající klienty a případně skýtat možnost krátkých
schůzek přímo na místě. Recepce a bar jsou navrženy jako hmotové negativy. Mezi hmotami
tak vzniká hra, ve které tam, kde jedna část roste, druhá klesá a naopak. Kdyby došlo k jejich
spojení, vznikne jeden kompaktní monoblok. Lobby rozhodně nemá sloužit jen jako čekárna, ale
rovněž jako prostor pro jednání a nabízí tedy i několik variant, jak jednání uchopit. V klidnější
části s nejlepším výhledem jsou křesla rozmístěna tak, aby zde bylo vhodné místo pro jednání v
páru, naopak v těžišti dispozice, které je naznačeno rozdílným použitím materiálů podlahy, kdy
dřevěnou podlahu nahrazuje organický blob tvořený kobercem, jsou křesla rozmístěna flexibilně
v hnízdech. Ta je možno dle potřeby přestavit, aby bylo možné jednat ve dvou, ve třech, ale i v
šesti lidech najednou. Barva křesel vychází z minoritních barevných tónů užitých na koberci.
Pro co nejlepší akustiku v místnosti bylo užito čalouněného akustického obkladu instalovaného
za recepcí. Obklad se skládá z lichoběžníkových dílů, které mají poukazovat na dynamický
charakter firem, které na patře působí. Potah byl záměrně vybrán tak, aby měl vlas do všech
stran, a vznikaly na něm organické odlesky, které korespondují s texturou betonové stěrky na
zdi. Dalším prvkem napomáhajícím akustice je řešení stropu, které se skládá z kombinace
černého rastru a dřevěných lamel. Lamely společně s blobem opticky definují hlavní těžiště
místnosti, a zároveň mu tak i efektivně pomáhají s akustikou. Mezi lamelami je skryto projekční
plátno pro možné prezentace a projekce. Celý prostor se dá přestavět i jako místo pro konání
konferencí a networkingů. Pro potřeby různých využití zde bylo instalováno několik typů svítidel,
která jsou schopna flexibilně měnit náladu v tomto prostoru, a to od komorní atmosféry při
použití kombinace bodových světel po obvodu s hlavními lustry v těžišti, až po plné osvětlení.
Doplňky v místnosti navazují na betonovou stěrku, kdy byly použity květináče v různých
velikostech z recyklovaného betonu.
Když projdeme lobby, dostáváme se do hlavní chodby. Zde byl na podhled rovněž užit černý
rastr, na který navazují liniová svítidla, u kterých je užito očního klamu, kdy příčně uložená
svítidla působí, jako by měla stejnou délku, jako svítidla uložená podélně, ta jsou však dvakrát
delší. Příčně uložená svítidla jsou umístěna v ose dveří, a měly by tak akcentovat jednotlivé
vstupy do kanceláří. Pro co nejcelistvější vzhled chodby byly instalovány dveře s inverzním
kováním. Dveře jsou z části prosklené, aby šlo do chodby i přirozené světlo z kanceláří.
Na chodbu navazuje openspace, který je vymezen rozdílným typem podlahoviny i podhledu.
Dalším dělícím prvkem jsou květináče se zelení, které obě místnosti rozdělují, ale zároveň jim
nechávají volnost a vzdušnost. Díky doplnění openspacu akustickou stěnou a stěrkou je celý
prostor vizuálně propojen s prostorem lobby, a působí tak jednotným dojmem.
Vzhledem k tomu, že investorem je advokátní kancelář, jejíž zaměstnanci často komunikují s
klienty po telefonu o citlivých tématech, byla dispozice doplněna o callboxy. Umístění callboxů
bylo zvoleno do centra kanceláří, aby k nim měli všichni zaměstnanci dobrý přístup. Vedle
callboxů je umístěna kuchyňka s barovým sezením, aby měli zaměstnanci možnost společného
posezení v čase obědu.
Interiér disponuje dvěma zasedacími místnostmi. Malá zasedací místnost je koncipována jako
prostý minimalistický prostor s liniovým uspořádáním, jehož hlavním výrazovým prostředkem je
silueta dómu v centru jeho výhledu. Velká zasedací místnost se nachází ve velmi exponovaném
místě, a to v nárožní části objektu. Má poměrně specifický tvar, ze kterého vychází i její návrh.
Hlavním prvkem interiéru je jednací stůl, který kopíruje tvar místnosti a podtrhuje její charakter.
Vhledem k nádhernému výhledu bylo rozhodnuto nechat stůl jako jediný výrazný prvek v
místnosti, aby interiér samotný výhled ničím nezastínil. Myšlenka vytvoření takto tvarovaného
stolu vychází z požadavku na praktičnost při jednáních. Stůl je de facto nerovnoramenný
pětihran, který dává při jednáních s více než dvěma stranami možnost jejich usazení u

jednotlivých hran stolu. Nejkratší strana stolu je koncipována pro jednu osobu, která vede
jednání, a tudíž má čestnou pozici. Sloup, který se za tímto místem nachází, podtrhuje jeho
význam a přikládá mu ještě větší důraz. Pro osvětlení stolové desky byl instalován jednoduchý
kulatý lustr, jež má čistotou svého tvaru a zároveň uzavřeným profilem vše v místnosti stmelit v
jeden harmonický celek.
Samotné kanceláře jsou pak řešeny podle individuálních požadavků jednotlivých divizí, které se
v nich nalézají. Je zde však možná variabilita přestavění do jiného a stále funkčního pracovního
schématu.