RD Bartovice

Architektonická studie novostavby rodinného domu

 

Studie: 2022

Zastavěná plocha: 183,3 m2

Podlahová plocha: 125,7 m2

Místo: Bartovice

Spolupráce: Ing. arch. Violetta Řehořová

 

Architektonické řešení

 

Pozemek bude rozdělěn na 3 samostatné parcely. Dvě z nich budou mít funkci bydlení (P1 - 897,43m2; P2 - 738,07m2), jedna bude mít funkci přijezdové komunikace (P3 -93,4m2). Vstup pro pěší na parcelu P2 bude z místní komunikace (ulice K Pískovně), vjezd na tuto parcelu bude skrz nově zbudovanou příjezdovou komunikaci. Vstup pro pěší a vjezd na parcelu P1 bude z nově zbudované příjezdové komunikace.
Oba objekty RD jsou shodné, proto je dále použit jednotný popis pro obě dvě stavby. Jedná se o rodinný dům o ploše 176,68 m2. Budova je jednopodlažní, má jednu hlavní komunikační osu, která je situována ve východní části objektu, od vstupu směrem na jih do zahrady. Na tuto "páteř" objektu pak navazují jednotlivé místnosti, které jsou harmonicky rozděleny na jednotlivé funkční celky, jejiž cílem je co nejefektivnější využití objektu.
Důležitým aspektem tohoto dispozičního řešení je otevření všech obytných místností do klidové části zahrady, která je orientovaná na jihozápad. Díky tomu bude v obytných místnostech zajištěno maximalní proslunění v poledních a odpoledních hodinách.
Hmota objektu má tvar písmene L. Díky tomu dům vytváří bariéru mezi veřejným prostorem a privatním prostorem zahrady a terasy. Díky tomuto uspořádaní je možné velkorysé prosklení obytných místností, které se otevírají na jihozápad směrem do zahrady a na terasu. Také v severní části hlavního obytného prostoru s kuchyní je umistěno vertikální okno, jež umožňuje rezidentům domu zůstávat v kontaktu a mít přehled o aktuálním dění v okolí.
U fasády je použit koncept ONE LINE, který zdůrazňuje římsu a zapuštěnou část fasády. Jako povrchový materiál římsy byla zvolena neutrální bílá tenkovrstvá omítka, která kontrastuje se zapuštěnou částí fasády, která může být realizována ve třech variantách: tmavě šedá probarvená tenkovrstvá omítka, obklad z přírodního kamene anebo obložení dřevěnými latěmi. Zbylé plochy domu budou mít neutrální bílou tenkovrstvou omítku.