Domov s pečovatelskou službou

Architektonická studie

 

Studie: 2015

Zastavěná plocha: 930 m2

Podlahová plocha: 2400 m2

Místo: Opatov

 

Architektonické řešení

Základní myšlenou této stavby byla obytná chodba. Tato myšlenka ovlivnila celý průběh navrhování. Princip této myšlenky má základ v sociálních vazbách obyvatel k místu, kde žijí a rovněž i ke svým sousedům. Jde o vytvoření takového prostoru, který nenucenou formou vybízí jeho návštěvníky k interakci jak s místem a jeho vybavením, tak k interakci mezi nimi samotnými. Tuto myšlenku jsem se snažil aplikovat i dále do celé stavby a vystavět svůj návrh právě na těchto interakcích, které stavbě dokážou dát právě toho genia loci, který nejen že bude dávat zajímavou atmosféru, ale zároveň bude vycházet ze svého původního významu, a to ochrany místa popřípadě stavby skrze její vlastní zainteresované obyvatele.

Spolupráce: Ing. arch. David Mikulášek