Sportovní hala

Architektonická studie sportovní haly v obci Strachotín

 

Studie: 2016

Zastavěná plocha: 970 m2

Podlahová plocha: 1240 m2

Místo: Strachotín

 

Architektonické řešení

Jedná se o klasickou sportovní halu, kde se návrh snaží docílit moderního vzezření a používá prvky klasického tvarosloví vesnické architektury. Tvar objektu vychází z typického průřezu vesnické chalupy, přičemž pracuje s polohou hřebene střechy, která je posunuta směrem na východ a tím dociluje lepších klimatických podmínek uvnitř objektu. Dále se fasáda haly kompletně otevírá na své jižní straně a tím zprostředkovává sportovcům i divákům obdivuhodný výhled na Pálavský masiv a Novomlýnské nádrže. Aby nedocházelo k přehřívání interiéru vzhledem k velkorysému prosklení na jižní straně objektu, je střecha vytažena jižním směrem, přičemž přesah je vybaven slunolamy, které bude možné dle potřeby natáčet a tím docílit optimálních podmínek pro návštěvníky objektu.