Rodinný dům

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2019

Zastavěná plocha: 230 m2

Podlahová plocha: 190 m2

Místo: Tišnov

 

Architektonické řešení

Projekt reaguje na požadavky klienta a regulace obsažené v ÚP města Tišnov. Hmota domu se skládá z jednoduchých kubických těles, jež jsou navzájem provázány. Vertikálně má objekt směrem od vchodu stoupající tendenci a graduje obytnou kuchyní na opačné straně domu.