RD Lhotka u Ostravy

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2011

Zastavěná plocha: 120 m2

Podlahová plocha: 196 m2

Místo: Ostrava

 

Architektonické řešení

Koncept vychází z ideového řešení vytvořit dům otevřený do jihovýchodního rohu parcely s přihlédnutím ke skutečnosti, že ze severovýchodní strany k pozemku přiléhají místní komunikace. Nezbytnou podmínkou bylo sladit stavbu s konfigurací terénu tak, aby maximálně využila jeho kvality. Proto dům vychází z tvaru obdélníku, který se však podřizuje tvaru pozemku a tak je zkosený. Hmota domu se horizontálně dělí na dva kompaktní kvádry, jež vzájemně rozehrávají svou vlastní hru.