Rekonstrukce RD

Architektonická studie rekostrukce rodinného domu

 

Studie: 2019

Zastavěná plocha: 82 m2

Podlahová plocha: 140 m2

Místo: Zastávka u Brna

 

Architektonické řešení

Návrh respektuje současnou zastavěnou plochu objektu a nijak nerozšiřuje jeho hlavní hmotu. Dochází k navýšení světlé výšky podkroví s tím, že výška hřebene střechy je zachována. Původní polovalbová střešní konstrukce bude kompletně zdemontována a bude nahrazena novou sedlovou střechou. Výška nástavby reaguje na sousedící objekt a zachovává stejnou výšku okapní římsy. Hlavní vstup na pozemek a do objektu zůstává stejný. Nově je navrženo zastřešení vstupního prostoru na pozemek. Toto zastřešení bude sloužit jako přístřešek pro auta a v jeho zadní části je navržený sklad. Z boční strany je přístrešek tvořen prkny, která mají mezi sebou mezery, čímž vzniká polo-transparentní prostor. V zadní části je zcela uzavřen, abychom docílili optického rozdělení pozemku na část polo-veřejnou a soukromou. V 1.NP dochází jen k malým dispozičním změnám. Stěna mezi kuchyní a obývacím pokojem bude rozebrána a tím dojde k jejich celkovému propojení v jednolitý celek. Současná forma podkroví se kompletně zruší. Bude nadstaveno o další patro, které bude disponovat třemi obytnými místnostmi, chodbou, koupelnou a toaletou. Navrhovaná fasáda objektu do značné míry vychází z rozmístění otvorů v 1.NP. Na západní straně je zachováno rozmístění oken včetně jejich velikosti. Bude však změněno jejich dělení, aby objekt dostal modernější vzhled. Výrazným prvkem jižní fasády je přístrešek pro auta, který vychází z jednoduchého rastru ocelových sloupů a dřevěných stěn, které jsou buďto plné nebo polo-transparentní. Místo polovalbové střechy vznikne štítová stěna, jejíž celistvost rozbíjí okenní otvory, které vychází z rozměru původních oken v 1.NP. Východní strana dostává velkorysé prosklení schodištového prostoru doplněné okny do obytné místnosti a sociálních zařízení.

Spolupráce: Ing. arch. Gabriela Procházková