RD Hvozd

Architektonická studie přestavby stodoly na RD

 

Studie: 2022

Zastavěná plocha: 221,6 m2

Podlahová plocha: 323,0 m2

Místo: Hvoz 

Spolupráce: Ing. arch. Violetta Řehořová

 

Architektonické řešení

 

Pozemek je rozdělen na 2 samostatné parcely P.Č. 66 (873 m2) a P.Č. 642 (1168 m2). Parcela 66 se rozdělí na dvě parcely, rodinný dům se rozkládá na obou z nich. Vstup a vjezd na parcelu bude z místní příjezdové komunikace.
Jedná se o přestavbu stodoly na rodinný dům o ploše 329,98 m2. Budova je dvoupodlažní, má hlavní komunikační osu, která je situována ve střední části objektu, od vstupu směrem na sever do zahrady.
Rodinný dům je primárně rozdělen na dvě hlavní části, soukromou a veřejnou. Veřejná část objektu je reprezentována 1.NP, nachází se zde vstupní prostor, garáž, zóna pro hosty, technologie a sociální zázemí, které je oddělené od zbytku rodinného domu. Hostinský pokoj a pracovna se v případě nutnosti dají přestavět na hlavní ložnici, která by tak měla veškerý servis i v 1.NP. Dále se zde rozkládá hlavní obytný prostor obsahující obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a obytnou terasou. Hlavní obytný prostor je orientován do tří světových stran - východní, západní a severní tak, aby bylo docíleno co možná největšího proslunění. Hlavním vizuálním prvkem v místnosti je velkorysý krb, kterému pozadí tvoří schodiště do 2.NP. Díky tomu, že objekt reaguje na členitý terén, je tato část objektu položena níže, čímž dochází ke zvýšení její světlé výšky, což vede k posílení důležitosti této části domu. Aby bylo docíleno ještě silnějšího efektu, je část věnovaná obývacímu pokoji otevřena až do 2.NP, což propojuje klidovou a společenskou část domu, a zároveň rozděluje soukromou část objektu. Ta se rozkládá v
2.NP a dělí se na zónu dětí s orientací na jih a a zónu rodičů situovanou na sever. Obě zóny disponují svým vlastním sociálním zázemím.
Projekt pracuje s jednotlivými funkčními celky tak, aby byly vůči sobě harmonicky provázané a tvořily jedenkompaktní celek. 
Vzhledem ke kontextu okolí je objekt zastřešen klasickou sedlovou střechou, která plně vyhovuje tradičnímu venkovskému charakteru místní zástavby.
Materiálové řešení objektu vychází z vesnického charakteru stavby. Kombinace omítky a přírodních materiálů umožňuje propojení rodinného domu s okolím. Zapuštěné části objektu jsou zvýrazněny kontrastem dřevěného obložení a béžové tenkovrstvé omítky s převládající bílou omítkou. Pochozí plocha vstupu a terasy je navržena z kamene, který dokonale splývá s okolní přírodou a charakterem původní stavby.