BD Olomouc

Architektonická studie novostavby bytového domu

 

Studie: 2022

Zastavěná plocha: 216,3 m2

Podlahová plocha: 892,8 m2

Místo: Olomouc - Hodolany

 

Bytový dům navazuje na štítovou stěnu sousedního objektu bytového domu tak, aby docílil souladu s regulativem uvedeným v platném ÚP, což je blokový druh zástavby vyskytující se v tomto území. Objekt je řešen jako kombinace ŽB monolitických desek a stěnového systému. Zastřešení vychází z kontextu k okolním stavbám a jedná se tedy o sedlovou střechu, s tím, že do dvora vystupuje pak samostatná část schodiště, která má kubický charakter zakončený plochou střechou. Součástí řešení je i doprava v klidu, každá BJ má zajištěno 1 odstavné stání v dvorní části objektu. Zbytek dvora je věnován rekreaci budoucích obyvatel objektu.

Jedná se o objekt, který v zásadě vychází z klasické architektury, protože jeho dispozice i vnější řešení fasády je osově souměrné což v pozorovatelích z vnějšku vzbuzuje pocit jistého klidu a vyrovnanosti. Zároveň však reaguje i na současné trendy moderní architektury a přebírá její názvosloví. Každé podlaží obsahuje dvě shodné bytové jednotky, v 1.NP jsou byty s dispozicí 2KK s balkónem, součástí tohoto podlaží je i hlavní a vedlejší vstup do objektu. 2.NP a 3.NP mají shodnou dispozici s byty řešenými jako 3KK s balkónem, 4.NP pak obsahuje byty o dispozici 2KK s balkónem a malou terasou. Objekt rovněž disponuje i podzemním podlažím, jehož hlavním účelem bylo vybudování dostatečných skladovacích prostor pro jednotlivé bytové jednotky a zároveň i vytvoření solidního technického zázemí pro celý objekt. Nachází se zde 8 skladovacích kójí a dvě technické místnosti.