Památník válečných veteránů

 

Veřejná soutěž

- Architektonická studie památníku

Studie: 2019

Zastavěná plocha: 12 m2

Místo: Ostrava

 

V  současné době se na místě vybraném pro památník nachází seskupení betonových segmentů nesoucí název “Třída“. Toto seskupení bude přesunuto z toho důvodu, že se jedná o nejexponovanější místo v parku s nejlepší viditelností z hlavní dopravní komunikace, jejichž součástí je i hlavní pěší komunikace vedená podél ulice 30.dubna. Zároveň se tento prostor nachází v centru parku, takže pokud památník v kolemjdoucím vzbudí zvědavost, donutí ho vejít do srdce samotného parku, kde si může i odpočinout a svou přítomností tak oživit tento veřejný prostor. Třída bude přesunuta o kousek dál vedle Stromu republiky, dostane se tak do klidnějšího prostředí, přičemž si uchová své výhody plynoucí z umístění v centrální části parku.

Památník má tvar helmy pohozené v přírodě, čemuž výrazně přispívá vzrostlá zeleň parku a celý dojem umocňuje prstenec vysoké trávy vyseté okolo piedestalu. Prstenec zároveň vytváří přirozenou bariéru s jediným možným vchodem/východem, kde je při příchodu/odchodu návštěvník nucen sklonit hlavu, protože spodní lem helmy bude v této části 1,6m od podlahy piedestalu. Tím automaticky návštěvník vzdá hold všem těm, jimž je památník určen. Vzhledem k zadání soutěže, kde bylo jasně stanoveno, že památník má být určen pro prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány, byla jako předloha modelu vybrána helma armády České Republiky, která by tak měla nejlépe splňovat požadavek zadání na nadčasovost památníku i z toho hlediska, že každy voják v AČR má v základní výbavě helmu, čímž má památník přesah do všech úrovní naší armády.

Helma se bude skládat ze dvou hlavních částí. První část bude tvořena ocelovou nosnou konstrukcí skládající se z jednoho páru nohou, nosným prstencem a pravoúhlým rastrem žeber vytvářející základní tvar objektu. Ta druhá bude tvořena kombinací ocelových lanek a ostnatého drátu, který má evokovat válečnou atmosféru bojiště. Dráty a lanka nebudou mít žádnou povrchovou úpravu, takže po čase zkorodují a barevně se odliší od přírodního prostředí parku. Kontrast industriálního vzhledu a přírody odráží současnou podobu Ostravy, která za poslední léta prošla velkou proměnou a i přesto nezapomněla na odkazy z dob minulých. Další výhodou použití drátěné konstrukce je polotransparentnost helmy, čímž dochází k jejímu odlehčení, provzdušnění a lepšímu propojení se svým okolím.

V nočních hodinách bude památník zespodu nasvícen sestavou bodových světel umístěných v piedestalu, jejichž svit bude směřovat do jeho středu. Díky polotransparentnosti obálky helmy bude helma kolem sebe v korunách stromu luminiscenzovat světlo, přičemž nejsilnější zdroj bude zřetelně vidět právě v těžišti helmové kopule a bude opět zvát zvědavé kolemjdoucí dovnitř. Ti si na okamžik prožijí moment smrti, kdy půjdou za světlem památníku, jakoby šli za pověstným světlem na konci tunelu. Následně do něj vstoupí a budou plně osvětleni. Při výstupu z památníku nastane pro návštěvníka na okamžik totální tma, která ustoupí ve chvíli, kdy si oči opět zvyknou na tmavší prostředí a tím bude celý proces ukončen. Památník nebude mít standartní plaketu jak tomu obvykle bývá. Text se slovy: „Na věčnou památku všem hrdinům, kteří riskovali, riskují a budou riskovat své životy v boji za svébytnost, svobodu a demokracii našeho národa.“ bude na vnitřním lemu nosného prstence, kde ho návštěvník bude mít v komfortní poloze pro čtení.