Přestavba chaty na RD

Architektonická studie přestavby chaty na rodinný dům

 

Studie: 2019

Zastavěná plocha: 120 m2

Podlahová plocha: 90 m2

Místo: Strašín - Říčany

 

Architektonické řešení

Chata bude na severní straně protažena směrem k severní hranici pozemku a tento nově nabitý prostor bude obsahovat technickou místnost a rozšíří ložnici 01. Ta bude otevřena na východ a bude před ní zbudována malá privátní zahrádka, která bude skryta před zraky kolemjdoucích na ulici. Na jižní straně vyroste přístavba, která bude jasně definována kamenným obkladem a bude mít funkci ložnice 02, případně posléze dětského pokoje. Klient již začal s drobnými úpravami chaty, se kterými jsme museli již od začátku počítat a začlenit je do celkového návrhu. Pod stávajícím objemem stavby již byly upraveny/dotvořeny pásové základy, které nesou novou ŽB desku, jejíž součástí je podlahové topení, které je na obou stranach chaty vyvedeno tak, aby bylo možné na něj připojit obě přistavující části. Vyvedená je i kanalizace a voda, na což rovněž musel být brán ohled. Z chaty tedy ve výsledku zbyde pouze deska a zbytek bude odstraněn a nově vystavěn. Konstrukce střechy bude změněna z příhradových vazníků na krov s tím, že v hlavním obytném prostoru a ložnici 02 bude krov součástí interiéru a ve zbývajících částech bude ukryt podhledem. Ložnice 02 pracuje se svým vysokým stropem tak, že ve výšce 2,7m bude instalována síť a tím zde vznikne další pobytová zóna nad hlavami obyvatel, určená převážně k relaxaci, případně pokud se z ložnice stane dětský pokoj relaxační funkci tohoto prostoru nahradí hrací zóna pro děti. Tento prostor se rovněž dá použít jako malé domácí kino. Severní část střechy pak bude tvořit půdu s úložným prostorem. Kuchyni a obyvacímu pokoji kromě konstrukce střechy dominuje i krb, který je umístěn ve středu dění.