RD Jeseníky

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2019

Zastavěná plocha: 330 m2

Podlahová plocha: 250 m2

Místo: Jeseníky

 

Architektonické řešení

Objekt je vertikálně členěn do dvou hmot, které svírají úhel 90°. Tímto rozdělením došlo k přehlednému členění objektu na jeho veřejnou část v 1.NP a privátní část 2.NP. Díky pootočení hmot vůči sobě vznikl krytý hlavní vstup na jedné straně objektu a krytá terasa na straně druhé.

Hlavním vchodem se dostáváme do vstupní haly, která disponuje šatnou a WC, přičemž nabízí plynulý přístup na terasu. Hala je centrálním komunikačním jádrem 1.NP a je na ni navázáno schodiště do 2.NP, vstup z garáže a vchod do kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem. Celý tento prostor je velkoryse otevřen směrem do zahrady a umožňuje plynulý přechod na terasu s bazénem. Této místnosti vévodí plynový krb, který ji opticky rozděluje do dvou částí a to kuchyň s jídelnou a obývací pokoj, přičemž si prostor i tak zachovává kompaktní a ucelený charakter. Terasa využívá hmotového řešení objektu a je tak částečně ukryta pod konzolou 2.NP. V této části je umístěna “černá kuchyně“, venkovní jídelna a hlavní pobytový prostor. Zbytek terasy kopíruje podélně kuchyni a je napojena na bazén.

Když se pak vydáme do 2.NP, výjdeme do galerie, která tuto privátní část objektu rozděluje do dvou zón. První z nich je zóna rodičů tvořená ložnicí, která disponuje šatnou a koupelnou. Druhou z nich je zóna dětí čítající dva dětské pokoje, koupelnu a prádelnu. Galerie je plně otevřena do zahrady a můžeme odsud dobře vidět, co zrovna probíhá na terase a v bazénu. Naopak obytné místnosti mají pro co největší soukromí výhledy do ostatních stran.

Fasáda objektu je tvořena jednotnou strukturou rastru travertinového obkladu. Travertin byl zvolen, protože má jako přírodní materiál rozmanitou kresbu, která se dobře hodí do přírodního prostředí, kde nic není dvakrát stejné.