Garáž ve svahu

Architektonická studie garáže ve svahu

 

Studie: 2017

Zastavěná plocha: 67 m2

Podlahová plocha: 200 m2

Místo: Světlá nad Sázavou

 

Architektonické řešení

Projekt reaguje na terénní charakteristiky parcely, kdy rozdíl mezi rodinným domem a ulicí je přes 7m. Klient jesně definoval své potřeby, jedná se o garáž s plochou pro parkování a dílnu, kterou bude klient moci užívat i jako sklad a nakonec uživatelsky příjemné překonání výškového rozdílu mezi ulicí a rodinným domem. Objekt na tyto požadavky reaguje tak, že se dělí v horizontálním směru na dvě výškové úrovně, z nichž první má funkci garáže a venkovního stání a druhá obsahuje prostor vhodný pro dílnu se skladem. Střecha je řešena jako zelená, čímž dochází k rozšíření pobytové plochy zahrady u rodinného domu. Tím, že klient objekt nechce zateplovat, se nám naskytla varianta ponechání odhalené subtilní konstrukce, čímž stavba dostává surový charakter. Překonávání terénního skoku je řešeno systémem ramp a schodiště tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledného dojmu s optimálními podmínkami pro přístup k rodinnému domu.

Spolupráce: Ing. arch. O. Kálnássy