Opatov - Náves

Urbanistické řešení návsi

 

Studie: 2015

Rozloha území: 20 000 m2

Místo: Opatov

 

Architektonické řešení

Současný stav centra Opatova nesplňuje požadavky obyvatel na veřejný prostor, což vede k úpadku sociálního života v obci. Náves je rozdělena do několika menších celků, které spolu nejsou nijak zvlášť propojeny, a tím vniká nekompaktní charakter celého území. Na tuto skutečnost návrh reaguje zrušením objektu pošty a dopravního ostrůvku, jež považuje za hlavní viníky těchto skutečností. Odstraněním dochází k otevření prostoru a vzniku obecního náměstí s jasnou návazností na náves. Dále návrh přihlíží k tradici obce a navrací na náměstí fontánu, která zde byla do příchodu socialismu a rovněž oživuje potok v prostoru návsi jeho odkrytím, čímž se do území vrátí dynamika a přirozeně živá atmosféra, která je spjata s elementem tekoucí vody. Návrh rovněž myslí i na dopravu s hlavním přihlédnutím na chodce. Za tímto účelem jsou dopravní komunikace v oblasti náměstí a návsi zúženy a přibývají komunikace pro pěší. Doplnění vegetace pak dotváří výsledný koncept s jasně definovanými plochami zeleně.

Spolupráce: Ing. arch. David Mikulášek