Chata Kopřivná

Chata Kopřivná

Architektonická studie novostavby chaty

Studie: 2024

Zastavěná plocha: 220,9 m2

Podlahová plocha: 348,8 m2

Obec: Kopřivná

 

Architektonické řešení

Jedná se o dvoupodlažní rekreační objekt s obytným podkrovím o zastavěné ploše 220,9 m2. Základní hmota objektu je inspirována tradiční podobou horských chat, vychází proto z jednoduchého kvádru doplněným sedlovou střechou. Objekt je umístěn ve svažitém terénu, což umožnilo různé využití terénních rozdílů. Podzemní podlaží je proto pouze částečně zapuštěno do svahu a otevírá se na severozápadní stranu. Tento architektonický záměr nejenže efektivně využívá dané podmínky lokality, ale také poskytuje ideální prostor pro umístění garáže a hlavního vstupu do objektu. Na osu základního objemu chaty navazuje další hmota se sedlovou střechou podepřená dvěma pilíři, která tvoří hlavní místnost celého objektu. Je tak vytvořen krytý prostor před vstupem do objektu, který poskytuje uživatelům komfort a ochranu při vstupu. Unikátní otevřenost hlavní místnosti do podkroví výrazně umocňuje její dominantnost a přináší do interiéru pocit vzdušnosti a prostornosti. V rámci přízemí byly navrženy dvě terasy, které zároveň tvoří střechu pro venkovní prostor podzemního podlaží a rozšířují tak krytý prostor i před vjezdem do garáže a saunovou částí. V jižní části objektu je venkovní terasa navíc rozšířena o krytou část, která vzniká přirozeně z hlavní hmoty objektu a poskytuje další příjemné místo pro relaxaci. V obytném podkroví byl navržen zastřešený balkón, který nabízí využití venkovního prostoru i v tomto vyšším podlaží.


Co se týče materiálového provedení, chata je obložena dřevem, čímž se přirozeně ztotožňuje s horským a přírodním kontextem lokality. Podzemní část objektu, na rozdíl od dřevěného obkladu, využívá moderního materiálu v podobě pohledového betonu, který objektu dodává pevný základ. Střechy jsou pokryty plechovou krytinou, která zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči náročným horským podmínkám. Celkově se tak architektonický koncept chaty pohybuje na pomezí tradičního vzhledu a moderního designu, což odráží snahu o respekt k přírodnímu okolí a současně nabízí vysoký standard bydlení.


Vzhledem ke svažitému terénu je objekt umístěn cca 10 metrů od příjezdové komunikace. Parkování je řešeno garáží v rámci objektu, případně zpevněnou plochou před garáží. Vnitřní členění objektu vychází z konceptu rozdělení jednotlivých typů místností do funkčních celků, které jsou podle svých funkcí vzájemně propojeny tak, aby tvořily pro obyvatele harmonický celek.