BD Lošov

Architektonická studie přestavby bývalého objektu Jednoty na BD

 

Studie: 2023

Zastavěná plocha: 404,4 m2

Podlahová plocha: 1466,5 m2

Místo: Lošov

Spolupráce: Ing. arch. Violetta Řehořová

 

Jedná se o rekonstrukci a přestavbu objektu bývalé Jednoty na objekt bytového domu v obci Lošov. Dům by měl vzniknout v ploše smíšené obytné (B), kde je struktura zástavby označena jako kompaktní vesnický typ. Přestavba respektuje současnou polohu hlavního průčelí objektu a mírně jej rozšiřuje do jeho zadní části. BD bude mít dvě nadzemní podlaží a ustupující 3.NP. Celkový počet BJ by měl dosáhnout 11 (1.NP 4ks, 2.NP 4ks, podkroví 3ks). Objekt bude disponovat i podzemním patrem, které bude obsahovat 12 parkovacích stání a skladovací kóje pro jednotlivé BJ. Objekt respektuje výškovou regulaci, která je dána platným ÚP a to 7/10 m. Tvar objektu vychází z okolní zástavby, avšak snaží se ji vtisknout i prvky současné moderní architektury tak, aby působil co nejméně rušivým dojmem.