RD Vsetín

Architektonická studie novostavby rodinného domu

 

Studie: 2023

Zastavěná plocha: 166,5 m2

Podlahová plocha: 130,3 m2

Místo: Vsetín

Spolupráce: Bc. Sabina Císařová, Martin Cozl

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům o zastavěné ploše 165,5 m2. Hlavní hmota objektu vychází z jednoduché kubické hmoty tvaru kvádru. Dům je zasazen do svažitého terénu, přízemí je proto otevřeno pouze na jihovýchodní stranu a je v něm umístěn hlavní vchod a technické zázemí domu. Celé podzemní patro je navrženo z pohledového betonu. První patro domu je rozšířeno a vysunuto tak, aby zde bylo možné umístit všechny obytné místnosti. Vysunutím na jihovýchodní stranu se maximalizovalo denní oslunění obytných místností. Tato orientace navíc umožňuje unikátní výhled na údolí města Vsetín.
Zároveň tak v 1.PP vzniká kryté stání pro dva automobily, na které navazuje hlavní vstup do objektu. Stropní desky jsou dále prodlouženy směrem na jihovýchod. Přední hrana je vůči hlavní hmotě objektu zkosena. Nový tvar lichoběžníku vytváří dynamický prvek celé kompozice. 
Pro vytvoření uceleného vzhledu jsou obě desky spojeny do jednoho kompaktního rámu. Kromě estetického významu má tato úprava i funkční charakter, a to že konstrukce zároveň funguje jako přirozené vnější stínění obytných místností. Dalším prvkem, co zde vznikl, je venkovní schodiště, které je tak přímo přístupné pro možné návštěvy i z exteriéru.
K posílení konstrukčního řešení a dynamického vzhledu konstrukce je vysunutá část objektu podepřena sloupy se sklonem 60°, které mají tvar W.
Bílá fasáda 1.NP kontrastuje s betonovým rámem, který objímá celé 1.NP a přirozeně pak přechází do 1.PP. Celek pak podtrhují antracitové doplňky domu jako rámy oken, zábradlí terasy, sloupy nesoucí 1.NP a lamely v otevřené části střechy nad terasou.
Vzhledem ke svažitému terénu a sousednímu objektu je objekt RD umístěn cca 6 m od příjezdové komunikace. Parkování je řešeno zpevněnou plochou v úrovni 1.PP. Vnitřní členění objektu vychází z konceptu rozdělení jednotlivých typů místností do funkčních celků, které jsou podle svých funkcí vzájemně propojeny tak, aby tvořily pro své obyvatele jeden harmonický celek.