Rekonstrukce RD Fryčovice

Architektonická studie novostavby rodinného domu

 

Studie: 2022

Zastavěná plocha:124,1 m2

Podlahová plocha: 200,4 m2

Místo: Fryčovice

Současný stav
Jedná se o částečně podsklepenou dvoupodlažní objekt RD, který je zastřešena plochou střechou. Objekt RD má základní kubický charakter kvádru o rozměrech 12,38 x 9,15 x 6,1 m. Objekt není zateplený, takže nesplňuje současné požadavky na energetickou náročnost a zároveň s tím vznikají i vyšší náklady na vytápění a provoz objektu. Aktuální technický stav objektu odpovídá jeho stupni opotřebení a je jisté, že by objekt v průběhu příštích let měl projít revitalizací.
Původní funkční schéma objektu je rozděleno do dvou nadzemních podlaží, přičemž 1.NP má spíše funkci technického zázemí objektu. Za poměrně výrazný nedostatek objektu je považován vjezd do garáže, který je stejně jako vstup do objektu umístěn na opačné straně objektu než je tomu u vstupu / vjezdu na pozemek. Dalším nedostatkem je funkce krytého stání pro automobil. Dá se konstatovat, že je spodní část objektu pro své účely poměrně prostorná a tedy až na zmíněné nedostatky celkem dobře plní svou funkci. Kromě vstupní části objektu, která v sobě nese i funkci vertikálního komunikačního prostoru, protože se zde nachází i schodiště, se zde dále nachází již zmíněná garáž, technická místnost s prádelnou a WC, sklad se vstupem do sklepní části a původní dětský pokoj v současnosti nesoucí funkci pracovny.
Druhé nadzemní podlaží je kompletně věnováno funkci bydlení nachází se zde 1 dětský pokoj, pracovna a hlavní ložnice, dále separátní kuchyň, obývací pokoj s jídelnou a sociální zázemí reprezentované samostatným WC a koupelnou. Zde by se jako hlavní nedostatky daly identifikovat separátně řešená kuchyň a nedostatečná velikost hlavní ložnice.


Návrh
Samotný návrh se snaží reagovat na nedostatky současného stavu, přičemž se snaží objektu vtisknout moderní charakter současného architektonického pojetí rodinného domu. Studie pracuje s variantou zateplení celého objektu a tím i zlepšení jeho energetické náročnosti, součástí úpravy obálky budova je i výměna oken a dveří.
Dispozice prvního nadzemního podlaží projde několika změnami. Tou nejzásadnější je nový vjezd do garáže. Původní vjezd bude přesunut na jižní stranu garáže, zároveň s tím bude upraven i vjezd na pozemek a to tak, aby byl možný plynulý vjezd do garáže přímo z ulice. Tím, že se zpřístupní garáž, je možné zrušit odstavné stání na západní straně pozemku a věnovat tak tuto zpevněnou plochu k rozšíření zahrady. Druhé odstavné stání na východní straně objektu bude doplněno o kryté stání, které přechází až k samotnému vstupu do objektu, který z provozních důvodů zůstává na svém místě. Na Zastřešený vstup a stání navazuje nově zastřešená terasa. Díky jednotnému konceptu zastřešení venkovních zpevněných ploch vzniká v návaznosti na samotný objekt nová kompaktní hmota, která díky ocelové konstrukci působí lehce a vzdušně, což objektu dodává moderní ráz. Zároveň je toto řešení i funkční a dává tak možnost svým obyvatelům vstup do objektu suchou nohou v případě srážek. Poslední větší změnou je funkční změna v rámci technického zázemí. Původní technická místnost s prádelnou a WC by se měla změnit v malé wellness se saunou sprchovým koutem a WC. Funkce prádelny byla přesunuta do prostoru původního skladu. Sklad si tak krom své dřívější funkce doplnil i funkci prádelny.
V druhém nadzemním podlaží je nejvýraznější změnou spojení původně separátní kuchyně s obývacím pokojem a jídelnou. Této změny je docíleno tak, že původní příčka mezi dětským pokojem a obývacím pokojem bude odstraněna, čímž dojde k rozšíření této místnosti díky čemuž je zde možné přidat i novou kuchyň. Vzniklý prostor je navržen tak, aby byl funkčně rozdělen na jednotlivé části, které se harmonicky prolínají. Ke zlepšení pobytových podmínek v této místnosti je i úprava původních oken s parapetem 850 mm nad podlahou. Okna budou nahrazena okny se stejnou výškou nadpraží, ale parapet bude rovnoběžně s podlahou. Objekt tak získá jak z exteriéru tak z interiéru nový styl a charakter. Původní prostor kuchyně, která obsahovala i spíž byl sloučen do jedné vzdušné místnosti s funkcí pracovny s možností využití jako hostinský pokoj. Původní Hlavní ložnice v severní části objektu se přemístila do pracovny s okny na jih, což má za následek to že se hlavní ložnice zvětšila a nabízí tak dostatek úložného prostoru pro paní a pána domu a zároveň tak dochází k jejímu přirozenému proslunění. K posílení tohoto jevu přispívá i úprava okna, které projde stejnou změnou jako okna v obývacím pokoji. Původní ložnice bude sloužit jako pracovna s možností využití jako hostinský pokoj. Sociální zázemí vzhledem k dispozici objektu zůstává beze změn, pouze se doporučuje na WC přidat malé umývátko, aby se nemuselo po každé návštěvě přecházet do koupelny.