RD Fryčovice

Architektonická studie novostavby rodinného domu

 

Studie: 2022

Zastavěná plocha: 170,2 m2

Podlahová plocha: 137,5 m2

Místo: Fryčovice

Spolupráce: Bc. Sabina Císařová

Jedná se o jednopodlažní objekt, jehož základní tvar reaguje na dva základní atributy, a to přání klientek mít soukromou část zahrady s krytou terasou a místní podmínky reprezentované poměrně úzkou parcelou, na které by se objekt měl nacházet s přihlédnutím na orientaci ke světovým stranám. Výsledkem je základní tvar písmene L, který se pak dále modifikoval dle funkčních a estetických potřeb objektu.
Vnitřní dispozice objektu je rozdělana na tři funkční zóny, jejíž úkolem je navzájem se doplňovat a tím zlepšovat kvalitu a komfort bydlení svým budoucím obyvatelům.
Vstupní část - čítá zádveří hlavního vstupu do objektu, samostatnou toaletu a technické zázemí domu s šatnou. Denní (společenská) část - obsahující hlavní obytný prostor celého objektu s funkcemi otevřené kuchyně, jídelny a obývacího pokoje, který je zapuštěný do podlahy.
Soukromá (klidová) část - tvořená ložnicí, dvěma dětskými pokoji a koupelnou s toaletou. Hlavní obytný prostor mající funkci kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem byl umístěn do levé části objektu. Toto řešení propojuje tento prostor jak s veřejnou částí ulice, tak se soukromou částí zahrady. Současně je tato místnost orientována do tří světových stran, což napomáhá k maximalizaci jejího proslunění. Na severozápadní straně na ni přirozeně navazuje terasa, která je tak přes den krytá od slunce samotným domem, v odpoledních hodinách je přijemně prosluněna a ve večerních hodinách nabízí výhled na západ slunce.
Privátní část objektu věnována ložnicím je orientována do zahrady tak, aby bylo docíleno co největšího komfortu soukromí. Dětské pokoje jsou orientovány na východní stranu, hlavní ložnice je naopak otevřena na západ a napojena na terasu.
Předsazením vstupní části objektu s technickým zázemím před privátní část dochází k přirozenému oddělení soukromé části od veřejného prostoru ulice, což posiluje pocit soukromí a zvyšuje obytnou pohodu pro budoucí obyvatele objektu.
Základní tvar objektu byl pak následně upraven vysunutím levé části hmoty obsahující hlavní obytný prostor. Dochází tak k přirozenému zákoutí, které spolu s přístřeškem vytváří kryté závětří hlavního vstupu do objektu. Hlavní vstup je navíc akcentován použitím kontrastního řešení přístřešku ke zbytku objektu. Dalším krokem bylo vytažení této části, čímž bylo docíleno vyšší světlé výšky řešené místnosti, což přizpívá k vyššímu standardu bydlení. Toto řešení se propisuje i do exteriérového zevzření celého objektu a je tak jasně vizuálně patrné, kde se nachází hlavní obytný prostor celého objektu. K podtržení celé této myšlenky napomáhá i finální diverzifikace barevnosti fasády objektu.
Hlavní obytná část exteriéru kolem terasy byla zvýrazněna použitím prvku ONE LINE, který pracuje s kontrastem římsy a zapuštěné části fasády, která je tak materiálově i barevně od římsy odlišená. V tomto případě tak dochází i k plynulému přechodu mezi gradovanou částí objektu a soukromou částí.