Přestavba podkroví BD Olomouc

Architektonická studie přestavby podkroví bytového domu

 

Studie: 2021

Zastavěná plocha: 297,7 m2

Podlahová plocha: 892,1 m2

Místo: Olomouc - Hodolany

 

Architektonické řešení

 

Dispoziční řešení 1.PP, 1.NP A 2.NP se nemění přibývá nástavba podkroví, která takřka identicky kopíruje 2.NP. Hlavní vstup do objektu je orientován ze západní strany parcely z ulice Želivského. Při průchodu hlavním vstupem projdeme zádveřím ústícím do chodby se schodištěm, které má funkci hlavního komunikačního prostoru propojujícího všechna podlaží. 1.PP se skládá s chodby a 9 sklepních kójí, 1.NP je tvořeno 3 BJ – 3KK (80,5 m2), 2KK (61,7 m2) a 3KK (76,75 m2). 2.NP obsahuje rovněž 3 BJ - 3KK (82,2 m2), 2KK (54,9 m2) a 3KK (91,2 m2). Nástavba reaguje na dispozici 2.NP tak, že ko prakticky kopíruje, aby objekt i přes změnu působil jako jeden celistvý celek. Jsou zde tedy rovněž 3 BJ - 3KK (85,7 m2), 2KK (59,2 m2) a 3KK (96,6 m2), které mají společnou vstupní chodbu se schodištěm.