Přestavba podkroví RD Opava

Architektonická studie přestavby podkroví rodinného domu

 

Studie: 2022

Zastavěná plocha: 154,3 m2

Podlahová plocha: 319,8 m2

Místo: Opava

 

Architektonické řešení

 

V rámci zkvalitnění tepelných vlastností rodinného domu a snížení nákladů na
vytápění bude nově rodinný dům zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Součástí rekonstrukce je také nadstavba o jedno patro s kompletní renovací krovu a pokládkou nové střešní krytiny.

Tato část dokumentace řeší stavební úpravy nadstavby 3.NP podkroví rodinného domu. Součástí je i výměna střešní krytiny a zateplení fasády. Řešený objekt se nachází na adrese Kolofíkovo nábřeží 1116/23, Kateřinky, Opava 747 05 v katastrálním území Kateřinky u Opavy [711756].

Stavební úpravy se budou týkat stávajícího rodinného domu. Současný krov se kompletně odstraní a nahradí ho nový. Nadstavba podkroví bude zhotovena z obvodového zdiva YTONG Porfix tl. 250 mm. Odstraněné části krovu se nahradí novými konstrukcemi dle dokumentace. Celý rodinný dům se kompletně zateplí kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Na novou konstrukci krovu bude položena nová střešní krytina z falcovaného plechu. Další úpravy se dotknou podlah. Skladby podlah 1.NP a 2.NP budou odstraněné a nahrazené novou skladbou.

Stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavby. Dokumentace je řešena ve stupni odpovídající požadavkům pro stavební povolení (dle vyhlášky 405/2017Sb. v platném znění). Později vydané normy, vyhlášky a jiné dokumenty se v této dokumentaci neprojeví. Tento dokument neobsahuje popis postupu stavebních ani technologických prací. Podrobná řešení a detaily budou řešeny dílenskou nebo speciální dodavatelskou dokumentací.