RD Hněvotín II

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2021

Zastavěná plocha: 292,9 m2

Podlahová plocha: 314,3 m2

Místo: Hněvotín

 

Architektonické řešení

 

Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní budovu RD o ploše 292,9 m2. Vnitřní členění objektu vychází z konceptu rozdělení jednotlivých typů místností do funkčních celků, které jsou podle svých funkcí vzájemně propojeny tak, aby tvořily pro své obyvatele jeden harmonický celek.

Hmota objektu vychází z podlouhlého kvádru, který tak reaguje na tvar pozemku. Střed tohoto kvádru je věnován hlavní obytné místnosti celého objektu a to obytné kuchyni s jídelnou a obývacím pokojem, na nějž ze západu navazuje pracovna, která má zároveň i funkci hostinského pokoje, který je vybaven i vlastní koupelnou s WC. Z východu na kuchyň navazuje hlavní komunikační prostor objektu, který propojuje zbylé funkční celky stavby v 1.NP a navazuje na něj i schodiště, které přímo navazuje na prostory v 2.NP. Kvádr se pak díky vytažení dvou ramen s rozdílnými funkcemi změnil na tvar písmene T. Severní rameno jasně vymezuje a akcentuje hlavní vstup i vjezd do objektu a je tak přímo napojeno na hlavní komunikační prostor. Druhé rameno které se vytahuje směrem na jih, je věnováno potřebám rodičů, čili hlavní ložnici s šatnou a koupelnou obsahující WC.

Na základní hmotu 1.NP pak navazuje hmota 2.NP, která má pravidelný takřka čtvercový půdorys. Zde se nachází prostory vymezené pro děti. Hmota 2. NP byla posléze posunuta směrem do prostoru terasy a vytvořila tak krytou část terasy, kde se v případě potřeby dá schovat před příliš silným sluncem nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Fasáda pak pracuje s konceptem ONE LINE, který vychází s kontrastem římsy a zapuštěné části fasády, která je barevně i materiálově od římsy odlišná. Zároveň tak dochází k plynulému přechodu a tím i propojení hmot 1.NP a 2.NP. Jako hlavní povrchové materiály byly zvoleny bílá probarvená tenkovrstvá omítka a obklad z přírodního kamene.

Výsledná hmota objektu tak vytváří kryté zákoutí, kde se nachází terasa s bazénem. Díky tohoto efektu není tento prostor z ulice vidět a nabízí svým obyvatelům privátní zázemí. Stejným principem se řídí i řešení prosklení objektu, kde veškerá okna do obytných místností jsou situovány směrem k terase, kde je jak soukromí, tak i výhled. Jedinou výjimkou jsou okna v obytné kuchyni, kde sice hlavní propojení do zahrady ústí na terasu, ale naproti nim jsou i vertikální okna do ulice, aby byl dům rovněž i v kontaktu se svým okolím.