RD Dolní Tošanovice

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2021

Zastavěná plocha: 577,3 m2

Podlahová plocha: 516,1 m2

Místo: Dolní Tošanovice

 

Architektonické řešení

 

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu RD o ploše 577,3 m2. Objekt je koncepčně rozdělen do funkčních zón, které na sebe navazují tak, aby nedocházelo k nevhodnému křížení nebo rušení mezi rezidenty, případně návštěvníky objektu.

Dalším koncepčním prvkem bylo situování všech obytných místností směrem do zahrady, což vede k velkorysému otevření objektu na jižní a západní stranu, čímž se maximalizuje proslunění obytných místností v poledních a odpoledních hodinách, kdy je rodina zpět doma. Zbylé místnosti jsou situovány na sever a východ.

Hlavní vstup do objektu je z důvodu regulativu daným provozovatelem VTL plynovodu umístěn na severní straně objektu tak, aby splňoval pravidlo o hlavním vstupu, který má být umístěn naproti k ose vedení VTL plynovodu.

Hmota objektu je jednopodlažní s gradací v hlavním obytném prostoru, jež je reprezentován obytnou kuchyní s jídelnou a obývacím pokojem. Tento prostor pak plynule přechází na terasu s bazénem a whirpoolem. Tato hlavní hmota je obložena lomovým kamenem. Stejný typ obkladu je užit i na zapuštěných částech vedlejších obytných místností tak, aby došlo k materiálovému propojení obou hmot. Zbylé plochy této části budou mít bílou omítku. Hmota garáže, skladu a hlavního vchodu s technickou místností a šatnou vystupuje směrem vpřed, čímž akcentuje místo vstupu do objektu. Vstup je krytý díky přesahu střechy, který je společný i pro oba vjezdy do garáže. Vstupní část objektu bude v tmavě šedé stěrce.