RD Křivá

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2021

Zastavěná plocha: 185,0 m2

Podlahová plocha: 237,9m2

Místo: Křivá

 

Architektonické řešení

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu RD o ploše 185,0 m2. Základní tvar objektu vychází z tradičního vesnického stavení, čili z hmoty obdélníkového půdorysu, která je zastřešena sedlovou střechou.

Objekt pak dále pracuje se štítovými stěnami, které jsou předsazené s šedě probarvenou tenkovrstvou omítkou, a jasně tak vytyčují obě příčné hranice objektu. Podélné stěny jsou oproti nim zapuštěny a je na nich užita jiná povrchová úprava - obklad přírodním kamenem, který navazuje na propojení s přírodními materiály. Dá se tedy říci, že zde vzniká hmotový i materiálový kontrast.

Lomový kámen bude v případě možností použit z regionálního kamenolomu, aby objekt co nejlépe zapadal do kontextu území.

Vnitřní členění objektu vychází z konceptu rozdělení jednotlivých typů místností do funkčních celků, které jsou podle svých funkcí vzájemně propojeny tak, aby tvořily pro své obyvatele jeden harmonický celek. Hlavnímu obytnému prostoru se dostalo posílení jeho funkce otevřením stropní konstrukce až po konstrukci střechy a vytvoření tak prostoru, který má téměř sakrální charakter. Tento prostor je pak vertikálně zvýrazněn krbem s přiznaným kouřovodem. Pro lepší propojení exteriéru s interiérem je hlavní stěna obytné kuchyně s obývacím pokojem obložena stejným obkladem z lomového kamene, jako je tomu na fasádě.