RD Velká Polom III

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2021

Zastavěná plocha: 150,0 m2

Podlahová plocha: 238,9m2

Místo: Velká Polom

 

Architektonické řešení

Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní budovu RD o ploše 146,5 m2. Hmotu objektu tvoří jednoduchá kubická hmota tvaru kvádru. Fasáda bílé barvy, na níž kontrastně reagují antracitové rámy oken, které jsou rytmicky akcentované zvýrazněnými rámy, které vystupují nad fasádu. Dalším výrazným prvkem je zvýrazněný vstup, který je zastřešen ocelovou pergolou v antracitové barvě. Na vstupní pergolu navazuje i pergola na terase, která je typově shodná, a vytváří tak harmonický dojem.

Vzhledem ke svažitému terénu a regulaci dané územní studií je objekt RD umístěn cca 8 m od příjezdové komunikace. Parkování je řešeno zpevněnou plochou v úrovni příjezdové komunikace. Parkování je o 1,75 m níže, než je podlaha 1.NP. Z parkování do úrovně 1.NP vede schodiště, ze kterého se dá plynule přejít jak na terasu, tak ke hlavnímu vchodu.

Vnitřní členění objektu vychází z konceptu rozdělení jednotlivých typů místností do funkčních celků, které jsou podle svých funkcí vzájemně propojeny tak, aby tvořily pro své obyvatele jeden harmonický celek.