RD Hněvotín

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2021

Zastavěná plocha: 383,3 m2

Podlahová plocha: 329,2 m2

Místo: Hněvotín

 

Architektonické řešení

 

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu RD o ploše 383,3 m2. Hmotu objektu tvoří dvě nepravidelná tělesa, jejichž fasády jsou zrzadlově zapuštěny do sebe, vždy ze dvou protilehlých stran tak, aby zapuštění plynule navazovalo na plné plochy a tím vznikala optická hra. Zapuštění je podpořeno přesaženou atikou, která je řešena systémem oneline - jediná linka společná pro všechny zapuštěné plochy. Užití tohoto výtvarného prvku vytváří jasnou konturu podpořenou kontrastem povrchových materiálů, kdy vystouplé plochy včetně atiky jsou čistě bílé a zapuštěné části jsou obloženy přírodním lomovým kamenem. Lomový kámen bude použit z regionálního kamenolomu, aby objekt co nejlépe zapadal do kontextu území. Jedinou vertikálou na objektu je antracitový blok, který přechází od zapuštěné zdi přes atiku a nad ni přibližně jeden metr. Tento "maják" tak jasně akcentuje místo, kde se nachází hlavní společenská část exteriéru domu.

Vnitřní členění objektu vychází z konceptu rozdělení jednotlivých typů místností do funkčních celků, které jsou podle svých funkcí vzájemně propojeny tak, aby tvořily pro své obyvatele jeden harmonický celek.