RD Velká Polom 1.0

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2020

Zastavěná plocha: 243,7 m2

Podlahová plocha: 215 m2

Místo: Velká Polom

 

Architektonické řešení

Objekt pracuje s terénním charakterem daného území a zařezává se do něj tak, že z pohledu ze zahrady dům vypadá jako jednopodlažní, což má tu výhodu, že zbytečně nezasahuje do výhledů ostatních objektů a rovněž nevrhá tolik stínu jako kdyby byl dvoupodlažní. Zároveň při pohledu z veřejného prostranství (komunikace) vypadá jako dvoupodlažní, čímž splňuje požadavek územní studie vydané v této části obce. 1.PP je věnováno technickému zázemí objektu definovaným garáží, skladovacími prostory a technické místnosti. Naopak 1.NP je určeno jako hlavní pobytový prostor s velkorysým otevřením obvodových konstrukcí, což má za následek lepší propojení s okolní zahradou a výhledy na pohoří Beskyd. Projekt pracuje s konceptem ONE LINE, což je křivka procházející po hraně všech hlavních obytných místností.