RD Velká Polom 2.0

Architektonická studie rodinného domu

 

Studie: 2020

Zastavěná plocha: 260,2 m2

Podlahová plocha: 206 m2

Místo: Velká Polom

 

Architektonické řešení

Objekt pracuje s terénním charakterem daného území a zařezává se do něj tak, že z pohledu ze zahrady dům vypadá jako jednopodlažní, což má tu výhodu, že zbytečně nezasahuje do výhledů ostatních objektů a rovněž nevrhá tolik stínu do svého okolí, jako kdyby byl dvoupodlažní. Zároveň při pohledu z veřejného prostranství (komunikace) vypadá jako dvoupodlažní, čímž splňuje požadavek územní studie vydané v této části obce. Dále zde bylo použito rozdílného materiáloveho řešení, kdy brutální struktura podzemního podlaží v kontrastu s kamenným obkladem 1.NP zdůrazněného bílým lemováním jasně definuje funkční rozdělení objektu. 1.PP je věnováno technickému zázemí a hlavnímu vstupu do objektu, který je zapuštěn v závětří tak, že z předního pohledu není viditelný, čímž vstup nabývá na intimitě. Technické zázemí v 1.PP tvoří garáž, skladovací prostory a technická místnost. Naopak 1.NP je určeno jako hlavní pobytový prostor s velkorysým otevřením obvodových konstrukcí, což má za následek lepší propojení s okolní zahradou a výhledy na pohoří Beskyd. Projekt pracuje s konceptem ONE LINE, což je křivka procházející po hraně všech hlavních obytných místností.